Share

شهروندان یزدی در روزهای اخیر با تجمع در برابر بنیاد شهید این استان، نسبت به کیفیت مسکن مهر اعتراض کردند.

بخشی از ساختمان‌های مسکن مهر در یزد - عکس آرشیوی

بخشی از ساختمان‌های مسکن مهر در یزد – عکس آرشیوی

به گزارش رسانه‌های ایرانی، تجمع‌کنندگان در برابر بنیاد شهید استان یزد، نسبت به کیفیت مسکن‌های مهر ساخته‌شده از سوی این بنیاد و همچنین نحوه اجرای تعهدات در تحویل به‌موقع خانه‌ها معترض بودند.

برخی از شهروندان یزدی پیشتر در برابر ساختمان استانداری نسبت به اجرای بی‌کیفیت مسکن مهر اعتراض کرده‌بودند.

مسکن مهر نام طرحی بود که دولت محمود احمدی‌نژاد برای فراهم‌آوردن خانه برای اقشار کم‌درآمد ارائه کرد. خانه‌های مربوط به این طرح عمدتاً در حاشیه شهرها ساخته شدند و به زیرساخت‌های موردنظر آنها توجه چندانی نشد. این طرح بنا به نظر کارشناسان تورم را افزایش داد زیرا دولت برای تأمین مالی آن وادار به گرفتن وام از بانک مرکزی شد. حدود نیمی از کل پول چاپ‌شده در تاریخ ایران هزینه این طرح شد.

همچنین شایعاتی مبنی بر فساد یکی از مدیران بنیاد شهید یزد منتشر شده‌است. بر اساس این شایعات، یکی از مدیران بنیاد شهید یزد فرصت پیمانکاری طرح مسکن مهر این استان را بدون توجه به برخی مقررات ساختمانی، برای یکی از آشنایان خود فراهم آورده است.

Share