Share

یک هواپیمای مسافربری ایرباس ۳۲۰ خطوط هوایی لیبی ربوده شد و در جزیره مالت فرود آمد. این هواپیماربایی پس از ساعاتی بدون خشونت و با آزادی همه سرنشینان هواپیما پایان یافت.

چند تن از مسافران هواپیمای ربوده‌شده لیبی در حال ترک این هواپیما

چند تن از مسافران هواپیمای ربوده‌شده لیبی در حال ترک این هواپیما

این هواپیما که ۱۱۸ نفر سرنشین دارد، جمعه ۲۳ دسامبر  / ۳ دی ربوده شد و در مالت فرود آمد.

هواپیماربایی مربوط به یک پرواز داخلی از طرابلس به سبها با ۱۱۱ مسافر و هفت خدمه است. مسافران شامل ۸۲ مرد و ۲۸ زن و یک نوزاد بودند. ابتدا به ۱۱۱ مسافر اجازه خروج داده شد اما بعد همه ۱۱۸ نفر سرنشین هواپیما خارج و دو رباینده آن دستگیر شدند.

به گفته رسانه‌های مالت، هواپیماربایان که به خدمه گفته بودند از هواداران معمر قذافی هستند نارنجک دستی همراه خود داشتند و تهدید کرده ‌بودند که هواپیما را منفجر می‌کند.

روزنامه تایمز مالت نیز نوشت ربایندگان هواپیما از هواداران رهبر سابق لیبی، معمر قذافی هستند. قذافی سال ۲۰۱۱ کشته و حکومتش سرنگون شد. از آن پس هنوز وضعیت لیبی آشفته است.

بسیاری از پروازهای فرودگاه بین‌المللی مالت به‌دلیل این هواپیماربایی یا لغو شده یا بازگردانده شده‌اند.

Share