Share

پس از چندین روز اعتصاب در کارگاه‌های نساجی بنگلادش که پوشاک مارک‌های غربی را تأمین می‌کنند، و بسته شدن این کارگاه‌ها، دست‌کم یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر اخراج شدند.

کارگاه‌های نساجی بنگلادش از جمله صنایعی هستند که کمترین دستمزدهای کارگران در جهان را دارند.

کارگاه‌های نساجی بنگلادش از جمله صنایعی هستند که کمترین دستمزدهای کارگران در جهان را دارند.

یکی از نمایندگان سندیکاهای کارگری سه‌شنبه ۲۷ دسامبر / ۷ دی به خبرگزاری فرانسه گفت تا سه‌هزار و ۵۰۰ نفر از کار برکنار شده‌اند و ده‌ها نفر از رهبران اعتصاب‌ها نیز مجبور شده‌اند که پنهان شوند.

پلیس اما گفته است صاحبان کارخانه‌ها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر را اخراج کرده‌اند.

اعتصاب کارگران برای افزایش دستمزد صورت گرفت. این کارخانه‌های نساجی از جمله برای مارک‌های Gap، Zara و H&M پوشاک تولید می‌کنند.

این اعتصابات از دو هفته پیش ابتدا در اعتراض به اخراج ۱۲۱ نفر از کارگران آغاز شد و بعد افزایش دستمزد به خواسته کارگران افزوده شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران تاکنون پنج هزار و ۳۰۰ تاکا (واحد پول بنگلادش) بود که معادل ۶۳ یورو است. کارگران معترض خواهان سه برابر شدن دستمزدهای خود شدند.

کارگاه‌های نساجی بنگلادش از جمله صنایعی هستند که کمترین دستمزدهای کارگران در جهان را دارند.

صنایع نساجی بنگلادش ۸۰ درصد صادرات این کشور را در بر می‌گیرد. یک اعتصاب طولانی در این بخش می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد.

Share