Share

رئیس بخش زلزله‌شناسی وزارت مسکن و شهرسازی ایران می‌گوید تهران در میان پنج شهر بزرگ پرخطر دنیا قرار دارد.

تهران، یکی از پنج شهر بزرگ خطرناک دنیا برای زندگی

تهران، یکی از پنج شهر بزرگ خطرناک دنیا برای زندگی

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی وزارت راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که زلزله، فروریزش، انفجار لوله‌های گاز، آلودگی هوا، و ریزش بافت فرسوده، شهر تهران را به یکی از پرخطرترین کلان‌شهرهای دنیا برای زندگی بدل کرده‌است.

فروریزش در تهران

بیت‌اللهی فروریزش را یکی از خطرات زندگی برای شهروندان تهرانی معرفی می‌کند. او مهم‌ترین مسئله برای حل فروریزش حاصل از حفاری تونل مترو تهران را داشتن اطلاعات مسیر دانست و گفت که عمق حفاری‌های مترو ۲۰ متر است و گسستگی خاک در تهران امکان فروریزش را افزایش می‌دهد.

بیت‌اللهی وجود ۶۰۰ کیلومتر قنات قدیمی در تهران را از عوامل دیگر فروریزش دانست و گفت حفاری مترو باید این عوامل را در طول مسیر خود درنظر بگیرد تا از خطرات ممکن به واسطه ریزش زمین در روند آن جلوگیری کند.

حفاری عمیق خطرناک

رئیس بخش زلزله‌شناسی وزارت راه حفاری‌هایی با عمق بیشتر از حد مجاز را از دیگر خطرات مربوط به ساخت‌و‌ساز شهری در تهران دانست. او گفت که حفاری‌هایی با عمق بیش از ۲۰ متر حفاری‌های خطرناک دانسته می‌شوند درحالی‌که عمق حفاری‌های کنونی در تهران تا ۷۰ متر نیز می‌رسد.

بیت‌اللهی انجام این پروژه‌های حفاری بر گسل‌های تهران را از موارد دیگری برشمرد که برای جلوگیری از خطرناک‌شدن، نیازمند تمهیدات ویژه است.

او با توجه به این موارد تهران را یکی از پنج شهر بزرگ خطرناک در جهان برای زندگی برشمرد.

Share