Share

نقاشی و حکاکی روی پوسته تخم شترمرغ سال‌هاست که در کشورهای مختلف انجام می‌شود. بنا بر اطلاعات موجود صنعت حکاکی بر روی پوسته تخم شترمرغ و تزیین آن از ایالات متحده‌ی آمریکا آغاز و در این کشور ابداع شده است. ضخامت این تخم‌ها حدود سه میلیمتر است و همین حکاکی را روی آن بسیار دشوار می‌کند.
آبرنگ و آکریلیک از جمله تکنیک‌هایی است که برای طراحی روی پوسته تخم شترمرغ استفاده می‌شود. برای طراحی روی پوسته تخم شترمرغ ابتدا آن را تخلیه می‌کنند و شستشو می‌دهند. سفیدکاری آخرین مرحله است و پوسته آماده رنگ‌گذاری می‌شود.
یک هنرمند اصفهانی در مغازه‌ای کوچک به این کار مشغول است. آلبوم پیش رو مراحل طراحی را در محل کارش نشان می‌دهد.

Share