Share

مصرف برق در ایران هر سال افزایش بیشتری پیدا می‌کند. شرکت «برق حرارتی» که در چارچوب برنامه جامع وزارت نیرو وظیفه تأمین برق ایران را به عهده دارد پیش‌بینی کرده که در سال ۹۶ به ویژه در فصل تابستان گاهی برق قطع شود.

یکی از خیابان‌های تهران هنگام قطع برق و خاموشی (عکس: آرشیو)

پیک مصرف برق در ایران از ۵۲ هزار و ۷۹۰ مگاوات در سال گذشته به ۵۶ هزار مگاوات در سال ۹۶ افزایش پیدا می‌کند.

شرکت «برق حرارتی» در نظر دارد ۲۰۰۰ نیروگاه جدید در بخش حرارتی برای تأمین برق مورد نیاز مردم احداث کند. با این‌حال مدیر عامل این شرکت، محسن طرزطلب به سایت انتخاب گفته است که انتظار می‌رود که مردم با صرفه‌جویی در مصرف برق به دولت کمک کنند.

وزارت نیرو مشوق‌هایی هم برای مردم و شرکت‌های صنعتی در نظر گرفته است. وزارت نیرو به شرکت‌های صنعتی که برق موردنیازشان را خودشان تأمین کنند،  ۴۰ درصد قمیت سوخت مصرفی را برمی‌گرداند.

Share