Share

داستان‌دانش «شیوا» اثری از شهرنوش پارسی‌پور است. این داستان را به زودی با صدای نویسنده از رادیو زمانه خواهید شنید.

داستان این گونه آغاز می‌شود:

راوى داستان که نویسنده است در شهر برکلى در امریکا زندگى مى کند. ناگهان نورى در میان اتاق او ظاهر مى شود و بعد مرد جوانى در میانه نور پدیدار مى شود…

 

Share