Share

به زودی پخش داستان “شیوا” اثر شهرنوش پارسی‌پور با صدای خود نویسنده از رادیو زمانه آغاز می‌شود.

شهرنوش پارسی‌پور در اکتبر سال ۲۰۰۰ برای معرفی کتاب “شیوا” به کپنهاک سفر کرده بود. او در ویدئوی زیر، که در جریان آن سفر تهیه شده، از زندگی و آثار خود می‌گوید.

در همین زمینه

داستان‌دانش «شیوا» – اثری از شهرنوش پارسی‌پور – به زودی از رادیو زمانه

Share