Share

پس از ۴۰ سال جدایی دو بخش قبرس امید می‌رود که مذاکرات جدید برای یکی شدن دوباره این جزیره به‌ثمر بنشیند.

روز دوشنبه ۹ ژانویه / ۲۰ دی گفت‌گوهای تازه برای وحدت دو بخش قبرس با میانجی‌گری سازمان ملل در ژنو آغاز می‌شود.

نیکوس آناستاسیداس، رهبر بخش یونانی قبرس و مصطفی آکینجی، رهبر قبرس شمالی، بخش ترکی قبرس در این مذاکرات شرکت دارند.

بخش ترکی قبرس از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته نشده است.

قبرس از زمان کودتای مورد حمایت دیکتاتوری نظامی یونان و اسغال نظامی توسط ارتش ترکیه در سال ۱۹۷۴ به دو بخش تقسیم شده است.

تلاش‌ها برای وحدت دوباره دو بخش قبرس تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

رهبران دو بخش قبرس تا روز چهارشنبه به مذاکرات خود ادامه می‌دهند. هدف ایجاد یک دولت فدرال از دو بخش ترکی در شمال قبرس و یونانی در بخش جنوبی است.

Share