Share

بازار بزرگ تهران یکی از مراکز تجاری و بازرگانی مهم پایتخت به شمار می‌آید و قدمت آن به دوره صفوی بازمی‌گردد. جهان‌گردان و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران، از اواخر قرن نوزدهم، بازار مسقف شهر را به عنوان دیدنی‌ترین نقطه پایتخت ایران توصیف کرده اند.

بازار تهران در فهرست میراث ملی ثبت شده است. اما آتش‌سوزی‌های مکرر و تخریب آثار تاریخی مانند طاق قاجاری ۲۰۰ ساله در بازار کفاشان تهران و همینطور تخریب سرای دلگشا (سرای وزیر نظام) و ساخت یک پاساژ به جای آن، سبب شده است این بافت تاریخی  جزو فهرست میراث در خطر قرار بگیرد.

Share