Share

بر اساس یک مطالعه معتبر در آلمان اکثریت بالایی از مردم این کشور با تساوی حقوق زنان و مردانِ همجنسگرا موافق‌اند.

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

بر اساس بررسی‌های مرکز فدرال ضد تبعیض در آلمان (ADS) که نتایج آن پنج‌شنبه ۱۲ ژانویه / ۲۳ دی در برلین اعلام شد، ۸۳ درصد کسانی که در این نظرسنجی شرکت داشتند معتقدند که ازدواج بین مردان و زنان همجنس باید مجاز اعلام شود.

همچنین بنا به این نظرسنجی ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان حفاظت قانونی از همجنسگرایان در برابر تبعیض را اقدامی درست دانسته‌اند.

۷۵ درصد نیز با پذیرفتن کودک در بین زوج‌های همجنسگرا موافقت کرده‌اند.

در یک مطالعه مشابه که در سال ۲۰۰۶ انجام شد حدود ۶۵ درصد با ازدواج همجنسگرایان موافق بودند.

نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که جامعه آلمان در سال‌های اخیر نسبت به همجنسگرایان رواداری بیشتری نشان داده است.

Share