Share

به تازگی نخستین مدرسه طبیعت استان کردستان به نام «وی ول» در سنندج راه‌اندازی شده است. در این آموزش‌کده تخصصی کودکان شیوه‌های علمی و تخصصی زندگی در طبیعت را فرا‌ می‌گیرند. کودکان خردسال می‌توانند از نزدیک حیوانات اهلی را لمس کرده و برخورد صحیح با آنها را بیاموزند.

 

Share