Share

سعید شیرزاد پس از جلسه با نماینده دادستان و قاضی ناظر بر زندان رجایی‌شهر و وعده آنها برای رسیدگی به مطالباتش، پس از ۳۹ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سعید شیرزاد از ۱۷ آذر ماه در اعتراض به شرایط غیر‌انسانی زندان رجایی‌شهر، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده بود

پایگاه خبری هرانا گزارش داد که سعید شیرزاد، زندانی سیاسی شنبه ۲۵ دی به بیمارستان منتقل شده و با دریافت سرم غذایی به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

سعید شیرزاد از ۱۷ آذر ماه در اعتراض به شرایط غیر‌انسانی زندان رجایی‌شهر، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زده بود. او گفته بود که خواسته‌هایش شخصی نیستند و اعتراضش به وضعیت بهداشت و سلامت زندانیان زندان رجایی‌شهر و رفتار مأموران آن است.

این فعال حقوق کودک که از خرداد ۱۳۹۳ در بازداشت به سر می‌برد، دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان رجایی شهر می‌گذراند.

شنبه ۲۵ دی علی شریعتی، دیگر زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می‌بُرد، پس از ۷۵ روز به اعتصاب ناپیوسته خود پایان داد.


در همین زمینه

سعید شیرزاد از زندان رجایی‌شهر کرج به بیمارستان خمینی تهران منتقل شد

Share