Share

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد زنان، بدون شرط سنی مخالف است.

چند زن کارگر ایرانی در محل کارشان (عکس: آرشیو)

«حجت‌الله میرزایی» می‌گوید که مصوبه اخیر مجلس در خصوص بازنشستگی زنان بار مالی سنگینی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی می‌کند و به همین دلیل شورای نگهبان نباید این مصوبه را تایید کند. او گفته دولت تمام تلاشش را می‌کند که این مصوبه اجرایی نشود.

معاون اقتصادی وزیر تعاون و رفاه گفته: «اجرای این قانون، حدود پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد.»

روز گذشته شهیندخت مولاوردی معان امور زنان و خانواده دولت ایران گفته بود این طرح هرچند بار مالی برای دولت دارد، اما به سود زنان است.

او همچنین گفته بود که اجرای این مصوبه باعث می‌شود که در‌ آینده کشور دچار کمبود نیرو شود.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته هنوز محاسبه دقیقی از زیان مالی وارده به صندوق‌ها و از جمله صندوق بازنشستگی کشوری صورت نگرفته است اما به طور تقریبی بار مالی که به صندوق اضافه می‌شود قابل توجه و غیرقابل جبران است.

به گفته میرزایی، ۳۰۰ هزار شاغل زن در دولت هستند که یک سوم این زنان مشمول این مصوبه می‌شوند.

او تاکید کرده که دولت به هیچ‌وجه با سه مصوبه یاد شده موافق نبوده است و به نظر می‌رسد فشار مدیران صندوق‌ها، دولت را مجاب کرده که باید به شدت نسبت به منافع صندوق‌ها و صیانت از آن حساس باشد.

به گفته معاون اقتصادی وزیر تعاون، طرح بازنشستگی زنان یک پیشنهاد الحاقی بود و از سوی دولت مطرح نشد و امکان دفاع و محاجه کارشناسی برای آن فراهم نشد. او گفته اگر این کار حتی از سوی مرکز پژوهش های مجلس کارشناسی می‌شد مورد مخالفت قرار می‌گرفت.

در ایران حقوق کارگران زن از مردان کمتر است و کارفرماها برای پرداخت دستمزد کمتر، زنان را در مشاغل سخت به کار می‌گیرند. این در حالی است که یک کارگر مرد برای انجام چنین شغلی باید حق بیمه و دستمزد کامل دریافت کند. فرسودگی زنان در محیط‌های کاری بسیاری از آنها را به استفاده از بازنشستگی پیش از موعد علاقمند می‌کند.

با این حال خروج زنان از بازار کار، از سوی برخی از سیاست‌گذاران به عنوان روشی برای بازگرداندن آنها به خانه و انجام وظایف خانگی و مادری و همسری معرفی شده است.

 

Share