Share

در این روزهای سرد زمستانی شهر ارومیه و اطراف آن چهره دیگری به خود گرفته است. ارومیه در شمال غربی ایران دارای زمستان‌های سرد است. مجموع روزهای یخ‌بندان در ارومیه حدود ۱۲۰ روز است که به ترتیب در آبان‌ماه ۱۹، آذرماه ۲۷، دی‌ماه ۳۰، بهمن‌ماه ۲۸، اسفندماه ۱۴ و فروردین ماه ۶ روز است.

در فصل زمستان ارتفاعات و نواحی بالاتر از سه هزار  متر در زیر قشر ضخیمی از برف فرو می‌روند و این برف تا سال بعد روی قله‌‌ها باقی می‌ماند.

 

Share