Share

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران بر این نظر است که در شرایط کنونی کشور به وزارت دادگستری نیازی نیست.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران

به‌گزارش روزنامه اعتماد، پورمحمدی بر تعدد مسئولیت‌ها در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت جایگاه عنوانی وزارت دادگستری در کنار قوه قضائیه متناسب نیست.

او به تغییر نقش وزیر دادگستری به‌عنوان رابط میان قوای سه گانه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد و گفت: «این ارتباط تعریف نشده بود و از آن به‌عنوان مسئولیت کلیه روابط میان سه قوه یاد می‌شد و تلقی عمومی مبنی بر تظلم‌خواهی این وزارتخانه در کل کشور است.»

مصطفی پورمحمدی، به‌عنوان وزیر دادگستری در طول یک ماه گذشته سه بار از سوی مجلس احضار شده و به‌گفته خودش مسائلی را که از حیطه اختیارات او خارج است در مجلس به‌عنوان سئوال از او پرسیده‌اند.

او گفت: «قوه قضائیه مسئولیت دادرسی و قضائی را عهده‌دار است و وجود یک تشکیلات با عنوانی بزرگ، سابقه مسئولیت گسترده و اسم مشترک، ایجاد دغدغه می‌کند. بنده معتقدم در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم.»

Share