Share

رئیس “اتحادیه تعاونی‌های تولید” می‌گوید بخش تولید نه تنها در یک سال گذشته اشتغال ایجاد نکرده بلکه ظرفیت بخش‌های تولیدی از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

عکس: آرشیو

به گفته‌ علیرضا مردای، رئیس “اتحادیه تعاونی‌های تولید” بخش تولید در یک سال گذشته اشتغالی ایجاد نکرده است. علیرضا مردای در این زمینه گفته است: “در یک سال اخیر هیچ بنگاه تولیدی نیرو جذب نکرده است بلکه نیروهای موجود خود را هم به خاطر رکود از دست داده است. ”

خبرگزاری تسنیم به نقل از او افزوده است بنگاه‌های تولیدی در این مدت از نظر ظرفیت تولید و حجم و ارزش مبادلات نیز رشد نداشته‌اند و سیاست‌های کنونی دولت بیشتر به تعمیق رکود منجر می‌شوند کما این که کاهش ظرفیت تولید به تعدیل نیروی کار منجر شده است.

وی هشدار داد: “در صورت ادامه رکود، اکثر بنگاه‌های تولیدی تا ۳ ماه دیگر ورشکست می‌شوند، واردات بی رویه و قاچاق بخش تولید کشور را نابود کرده است و مشخص نیست که چه کسانی پشت پرده قاچاق هستند. ”

مرادی دولت را متهم کرد در اختصاص وام‌ها و تسهیلات بانکی برای بخش تولید، سیاسی و جناحی عمل می‌کند و خواستار انتشار لیست دریافت‌کنندگان “تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی” بخش تولید شد.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

اقتصاد دولت یازدهم؛ تیشه به ریشه اشتغال

افزایش هزینه زندگی و کاهش اشتغال صنعتی در ایران

Share