Share

«کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی» استان مازندران طی بیانیه‌ای به عدم پذیرش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی مازندران اعتراض کرد و آن را به دور از اخلاق حرفه‌ای خواند. بیمارستان‌های دولتی علت عدم پذیرش این دسته از بیمه‌شدگان را تسویه نشدن بدهی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرده‌اند.

دارندگان این دفترچه در بیمارستان های دولتی مازندران پذیرش نمی شوند.

«کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی»  در بیانیه یاد شده، عدم پذیرش بیماران تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی را اقدامی با «اغراض مبهم سیاسی» خوانده که در جهت «تحریک بیمه‌شدگان» با نزدیک شدن به ایام به انتخابات انجام می‌شود.

این بیانیه سپس از ریخت و پاش در بیمارستان‌های دولتی انتقاد کرده و اعلام کرده که بارها درباره نحوه صرف هزینه‌های درمانی به مسئولان توضیح داده شده و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش خواسته است: «از ظرفیت افراد با کفایت که توان مدیریت دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را دارند استفاده کنند تا از جیب بیمه‌شدگان هزینه بی‌کفایتی مدیران پرداخت نشود.»

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نوشته است پیش از این چهار بیمارستان دولتی استان اصفهان نیز به دلیل تسویه نشدن بدهی سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی سر باز زده بودند که این موضوع در نهایت با دخالت مقامات استان حل شده است.

اخبار کارگری رادیو زمانه:

Share