Share

در روزهای گذشته افت شدید دما و بارش برف شهرهای مختلف ایران را سفیدپوش کرده است. آلبوم پیش رو عکس‌هایی از بارش برف در تهران است.

Share