Share

گروهی از راهنمایان گردشگری از ۴۰ کشور جهان جهت حضور در کنوانسیون راهنمای گردشگری به ایران سفر کردند. این گروه ۲۷۰ نفره اعضای فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری جهان و مدرسان بین‌المللی هستند و از استان‌های فارس، یزد و اصفهان بازدید کرده‌اند. آنها در آخرین روز سفر خود به شیراز از مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم بازدید کردند.

 

 

Share