Share

در هفته‌ای که گذشت بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت ۱۴ مگاوات به بهره‌برداری رسید. نیروگاه خورشیدی همدان توسط بخش خصوصی احداث شده است. یک نیروگاه هفت مگاواتی نیز در مزرعه احیایی در ۳۵ کیلومتری شهر همدان با سرمایه گذاری شرکت دایسک آلمان و مشارکت یک شرکت ایرانی احداث و هفت میلیون یورو برای احداث این نیروگاه سرمایه گذاری شده است. گفته میشود  ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز این دو نیروگاه، تولید شرکت های خارجی است و ۲۰ درصد تجهیزات آن از طریق شرکت های داخلی تامین شده است.

 

Share