Share

از ۳۰ سال پیش تاکنون در نیوزلند این تعداد نهنگ جان خود را از دست نداده بودند. بیش از ۴۰۰ رأس نهنگ از گونه «خلبان باله‌بلند» به ساحل نیوزلند نشستند. نجات بسیاری از آن‌ها دیگر ممکن نیست. امدادگران حدود ۱۰۰ رأس از این نهنگ‌ها را توانستند زنده نگه داشته و به آب بازگردانند.

به ساحل نشستن نهنگ‌ها در سواحل نیوزلند بی‌سابقه نیست

به ساحل نشستن نهنگ‌ها در سواحل نیوزلند بی‌سابقه نیست

این نهنگ‌ها در ساحل «فِروِل اسپیت» واقع در شمال جزیره جنوبی نیوزلند پیدا شدند. به‌گفته گروه حفاظت از طبیعت نیوزلند (DOC) شمار این نهنگ‌ها ۴۱۶ رأس بود که حدود ۳۰۰ رأس از آن‌ها جان خود را از دست دادند.

صدها امدادگر داوطلب تلاش کردند که این حیوانات را زنده به اعماق دریا بازگرداند اما اغلب موفق به این کار نشدند.

گروه حفاظت از طبیعت نیوزلند می‌گوید از سه دهه پیش تاکنون این کشور شاهد چنین شمار بالایی از مرگ نهنگ‌ها نبوده است.

صدها امدادگر داوطلب تلاش کردند که نهنگ‌های به ساحل نشسته را زنده به اعماق دریا بازگرداند

صدها امدادگر داوطلب تلاش کردند که نهنگ‌های به ساحل نشسته را زنده به اعماق دریا بازگرداند

اینکه به چه دلیل این تعداد نهنگ خود را به ساحل رسانده‌‌اند روشن نیست. «پروجکت جونا»، سازمان حفاظت از نهنگ‌ها در نیوزلند امکان می‌دهد که ترکیبی از دمای بالای غیرمنتظره و بیماری عامل آن باشد. همچنین ممکن است سروصدای زیر آب سیستم دریافت صدای این نهنگ‌ها را مختل کرده باشد.

در سال ۲۰۱۵ در «فِروِل اسپیت» ۲۰۰ نهنگ به ساحل نشستند که امدادگران موفق شدند ۶۰ رأس از آن‌ها را زنده نگاه داشته و به آب بازگردانند.

در سال ۱۹۸۵ در آوکلند نیوزلند ۴۵۰ رأس نهنگ به ساحل نشستند. در سال ۱۹۱۸ نیز جزایر چاتام نیوزلند شاهد به ساحل آمدن یک‌هزار رأس نهنگ بود.

Share