Share

دولت قصد دارد به مناسبت فرارسیدن عید، میان ۱۱ میلیون نفر “نیازمند” بسته‌های حمایت غذایی توزیع کند.

عکس از آرشیو

وزیر کار گفته است: “کالاها و اقلام پیش بینی شده در این سبدها متناسب با نیاز افرادی است که دچار سوءتغذیه هستند.” وزارت تعاون در انتظار دریافت بودجه برای توزیع این بسته‌هاست.

علی ربیعی وزیر رفاه و کار و امور اجتماعی افزوده تعداد افراد نیازمند طبق شناسایی انجام شده یازده میلیون است که تخت پوشش “نهادهای حمایتی” هستند. ارزش بسته‌های حمایت متناسب با تعداد افراد خانواده‌های نیازمند از از ۳۵ تا ۱۲۰ هزار تومان متعیر است و توزیع آن‌ها در روزهای آینده آغاز می‌شود.

حکومت ایران همواره از ارائه آمار مربوط به درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند طفره رفته است. اما شمار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که ماهانه مبالغ ناچیزی را از این نهادها بعنوان مستمری دریافت می‌کنند، تا حدودی ابعاد مساله را روشن می‌کند.

۱۰ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی تعلق می‌گیرد.

برپایه آمار اعلام شده از سوی مسئولان این دو نهاد نزدیک به ۹,۸  میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند.

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد ایران جمعیت تحت پوشش این نهاد را ۶ درصد کل  جمعیت ایران اعلام کرده که معادل حدود ۴,۸  میلیون نفر است.

معاون وزیر کشور نیز جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را بیش از ۵ میلیون نفر دانسته که به گفته او « از خدمات حمایتی این سازمان بهره می‌برند».

به گفته مسئولان این سازمان حدود ۱.۳ میلیون نفر نیز در نوبت دریافت خدمات حمایتی از بهزیستی هستند که به دلیل عدم تامین مالی امکان خدمات دهی به آنان وجود ندارد.

میزان پرداختی این دو نهاد به افراد تحت پوشش ۴۵ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده است. این در حالی است که طرح پرداخت حداقل ۳۰ دصد حداقل دستمزد به افراد تحت پوشش این نهادها به رغم تصویب اجرایی نشده است.

جمعیت زیر خطر فقر؛ همچنان محرمانه

نهادهای دولتی ۹ سال است که از اعلام خط فقر رسمی و آمار جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک بررسی «خط فقر رسمی» را ۱.۸ میلیون تومان اعلام کرد که یک میلیون تومان کمتر از میانگین هزینه خانوارها در سال گذشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، متوسط هزینه ناخالص خانوارها در سال گذشته نزدیک به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات طی سال‌های گذشته هزینه خانوارها را حداقل ۳۶ درصد افزایش داده است.

بررسی گزارش مرکز آمار در باره هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که حداقل ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

سخنان وزیر کار درباره توزیع بسته‌های حمایتی غذایی میان یازده میلیون نفر حاکی از وضعیت لااقل یازده میلیون نفر در ایران است که از شدت فقر حتی غذای کافی برای خوردن ندارند و به سوء تغذیه دچارند.

 بیشتر بخوانید:

Share