Share

رقابت‌های شطرنج قهرمانی زنان جهان عصر روز شنبه ۲۳ بهمن در تهران در حالی آغاز شد که بیش از چهار ماه کنشگری علیه تحمیل حجاب اجباری به ورزشکاران زن، نتیجه نداد. قوانین پوشش اجباری در ایران و تحمیل آن به زنان شرکت‌کننده در این مسابقات با مخالفت زنان نامی در عرصه شطرنج مواجه شد. برخی هم بر اهمیت حمایت از ورزش زنان در ایران تأکید کردند و گفتند در این بازی‌ها باوجود قوانین نابرابر شرکت می‌کنند. این مسابقات تا ۱۴ اسفند ادامه خواهد داشت.

در همین زمینه:

میزبانی مسابقات شطرنج ایران: مماشات یا بایکوت؟

Share