Share

بیش از ۵۰۰ استاد آناتومی دانشگاه‌های ایران طی نامه‌ای به پزشکی قانونی، از عدم تحویل اجساد به دانشکده‌های پزشکی کشور انتقاد کرده‌اند. در نامه استادان آمده است که دانشکده‌های پزشکی ناگزیرند برای استفاده آموزشی دانشجویان “اجساد بی‌هویت” را “از بازار مافیایی در مقابل پرداخت هزینه یک دیه کامل دریافت کنند! “

نامه توسط هیئت ممتحنه علوم تشریح به نمایندگی از اساتید آناتومی دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های ایران نوشته شده و حاکی است که پزشکی قانونی با این که وظیفه دارد “اجساد بی‌هویت” را برای تشریح در اختیار دانشکده‌های پزشکی قرار دهد از این کار سر باز می‌زند و تاکید کرده است: ” جسد مجهول‌الهویه که به هر طریق به سازمان پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود ملک طلق سازمان پزشکی قانونی نیست که اختیار داشته باشد آنرا به دانشکده پزشکی تحویل بدهد یا ندهد یا برای تحویل آن شرط قرار دهد. “

حکومت مذهبی و علم تشریح

از نظر فقهای حکومت اسلامی تشریح جسد فرد مسلمان جایز نیست. و جسد “میت غیرمسلمان” توصیه شده است.

این مساله از جمله توسط خمینی، گلپایگانی، خویی و خامنه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است. در کتاب تحریرالوسیله خمینی در این باره آمده است:

“تشریح میت مسلمان جایز نیست و اگر تشریح شود برای قطع سر یا جوارج او هر کدام دیه‌ی معینی است که در باب دیات ذکر کرده‌ایم؛ لیکن تشریح مرده‌ غیرمسلمان خواه کافر ذمی باشد یا خیر جایز است و دیه یا گناهی بر آن مترتب نیست. “

طبق همین احکام و بنا بر ضوابط قانونی جاری، جسد افرادی که هویت آنان مشخص نیست متعلق به رهبر حکومت اسلامی است و تشریح آن جایز است.

در نامه اساتید آناتومی آمده است:

“آنچه که مسلم است تهیه میت غیرمسلمان در این کشور در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. بنابراین برای این که دانشجویان از امکان آموزشی محروم نشوند تنها راه استفاده از اجساد شناسایی نشده در دانشکده‌های پزشکی است زیرا: “میت مجهول‌الهویه اختیارش با ولی فقیه است و ولی فقیه هم اجازه فرموده‌اند که برای یادگیری دانشجویان تشریح شود. “

بازار مافیایی فروش اجساد

اساتید آناتومی در ادامه این نامه برای حل مشکل آموزشی بیش از ۲۰ هزار دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌های ایران به آمار اجساد شناسایی نشده تهران اشاره کرده و افزوده اند:

“شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر در هر هفته طبق آمار ۱۰ سال قبل حدود ۱۰۰ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد. سوال ما این است اگر فقط یک دهم این رقم را بین دانشکده‌های پزشکی توزیع می‌کردند در هر سال ما حدود ۵۲۰ عدد جسد می‌داشتیم که به هر دانشگاه علوم پزشکی لااقل ۱۰ جسد می‌رسید و ما دیگر هیچ مشکلی در این زمینه نمی‌داشتیم. “

به نوشته اساتید آناتومی، این اتفاق نمی‌افتد و در حالی که بحث و جدل پزشکی قانونی با وزارت بهداشت بر سر این مساله ادامه دارد بازار خرید و فروش اجساد شناسایی نشده داغ است.

پزشکان آناتومی از پزشکی قانونی خواسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کند و “هرگونه زمینه مساعد جهت خرید و فروش اجساد بی‌صاحب را رفع و بلکه از آن جلوگیری کند. “

Share