Share

در سواحل اقیانوس آرام یک فاجعه زیست‌محیطی رخ داد. هزاران ماهی مُرده در سواحل کوستاریکا جمع‌آوری شدند. دلیل تلف شدن این تعداد ماهی هنوز روشن نیست. چنین رویدادی پیامدهایی برای این منطقه گردشگری نیز دارد.

هزاران ماهی مُرده از گونه موتوماهیان بر سواحل خلیج نیکویای کوستاریکا

هزاران ماهی مُرده از گونه موتوماهیان بر سواحل خلیج نیکویای کوستاریکا

ماهی‌های تلف‌شده در خلیج نیکویای کوستاریکا در مساحتی حدود هشت کیلومترمربع بر ساحل نشسته بودند.

این‌که چه عاملی موجب انقراض دسته‌جمعی این ماهی‌های از گونه موتوماهیان یا آنچوی‌ماهیان شده، هنوز مشخص نیست.

مقامات محلی روز پنج‌شنبه ۱۶ فوریه / ۲۸ بهمن (به‌وقت محلی) همه را فراخواندند که از ماهیگیری، تجارت ماهی و مصرف‌ آن تا روشن شدن دلیل این رویداد پرهیز کنند.

علت تلف‌شدن ماهی‌ها ممکن است جلبک‌های ریز، کمبود اکسیژن و یا مواد سمی باشد. کارشناسان برای بررسی این موضوع نمونه‌برداری کرده‌اند.

خلیج نیکویا یک منطقه گردشگری مهم محسوب می‌شود. مقامات محلی توصیه کرده‌اند که در این خلیج فعلاً کسی آب‌تنی نکند.

در همین زمینه:

فاجعه زیست‌محیطی در نیوزلند: ۴۰۰ نهنگ به ساحل نشستند

جان ۲۴۰ نهنگ در سواحل نیوزلند نجات یافت

Share