Share

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به دنبال تسریع اخراج پناهجویان از خاک این کشور است.

ترامپ وعده کاهش مهاجرت و پناهجویی به آمریکا را داده بود

وزارت امنیت داخلی آمریکا در پیش‌نویس دستورالعمل‌های اجرایی دفاتر پناهجویی که به رویت خبرنگاران رویترز رسیده است، به کارکنان خود دستور داده تا تنها آن دسته از داوطلبان پناهندگی را در مراحل ابتدایی بررسی بپذیرند که «شانس خوبی» برای دریافت پاسخ مثبت نهایی داشته باشند.

رویترز ادعا کرده که تاریخ پیش‌نویس این دستورالعمل ۱۷ فوریه است، اما هنوز به کارکنان دفاتر پناهجویی ارسال نشده.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری میلیاردر و راست‌گرای آمریکا طی کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که روند مهاجرت و پناهجویی به آمریکا را سخت‌تر کند.

بسیاری از مهاجران و پناهندگان به آمریکا از مرز مکزیک به خاک این کشور وارد می‌شوند. ترامپ پیشتر مهاجران مکزیکی را «تجاوزگر» خوانده بود.

به گزارش رویترز، هدف این دستورالعمل دشوارکردن پذیرش پناهجو در همان مراحل اولیه بررسی و تسریع روند اخراج پناهجویان در همان مراحل آغازین بررسی ادعای آنها، حتی در نقطه مرزی است.

این دستورالعمل‌ها معیار دقیقی برای تعیین این مسئله مشخص نکرده که آیا داوطلبان پناهندگی در کشور خود در معرض خطر جانی قرار دارند یا خیر. بر اساس این دستورالعمل، کارکنان مرزی باید «تمام اطلاعات مرتبط» را برای تعیین اینکه یک داوطلب پناهندگی از بازگشت به کشور خود «ترسی معتبر» دارد، استخراج کنند.

به گزارش رویترز، قانون مهاجرت و ملیت ایالات متحده مشخص کرده است که پناهجویان باید «ترس قابل قبولی برای بازگشت به کشورشان از تعقیب قضائی به دلیل نژاد، دین، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی» داشته باشند. وکلای پناهجویی با هرگونه سختگیری بیشتر در نقاط مرزی و به پرسش کشیدن ادعاهای پناهجویان مخالف هستند.

در ۲۰۱۵، تنها ۱۸ درصد داوطلبان پناهندگی در ایالات متحده پاسخ مثبت گرفتند.

Share