Share

سازمان انرژی اتمی ایران و شورای پروژه «گداخت هسته‌ای» مذاکراتی برای پیوستن ایران به این پروژه چند ملیتی انجام داده‌اند. احتمال اینکه ایران به عضویت این پروژه درآید ظاهراً وجود دارد.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است:

«موضوع عضویت همراه ایران در پروژه “ایتر” باید در شورای تخصصی این پروژه مورد بررسی قرار بگیرد که این موضوعات در شورای مربوطه معمولاً در دو مرحله مطرح می‌شود. در مرحله اول کلیات موضوع عضویت ایران بررسی شد و همه اعضا با آن موافقت کردند، حال در مرحله دوم هر یک از کشورها باید به صورت مستقل بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود را انجام داده و نظر خود را به صورت رسمی به شورای ایتر اعلام کنند که پس از آن، یک توافق‌نامه نهایی با شورای مذکور امضا می‌شود.»

طرح «ایتر» نخستین بار در سال ۱۹۸۵ در گفت‌وگوهایی بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا مطرح شد. در سال‌های بعد، به تدریج، شماری از کشورها به این پروژه پیوستند. امروزه چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هند، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آمریکا در این پروژه فعالیت دارند.

به گفته کمالوندی، اگر عضویت ایران پذیرفته شود، مشارکت ایران در حد یک عضو همراه است که با عضویت دائمی تفاوت دارد. هدف از پروژه «ایتر» ساخت یک رأکتور گداخت هسته‌ای ۵۰۰ مگاواتی در فرانسه است.

مشارکت ایران به عنوان یک عضو «همراه» در ساخت نیروگاه گداخت هسته‌ای برای فرانسوی‌ها، به این معنی است که از نظر مالی هم باید به پیشرفت این پروژه کمک کند. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای از میران تعهد مالی ایران اطلاعی به دست نداده است.

Share