Share

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نشست «علل خاموشی‌های گسترده اخیر خوزستان» در دانشگاه چمران گفته زمانی که میزان ریزگردها در هوا به ۱۰ هزار میکروگرم بر مترمکعب افزایش یابد معادل نشستن هفت هزار و ۶۵۰ کامیون شن بر شبکه برق اهواز است.

حضرتی گفته در سال ۹۵، در خوزستان ۲۳ روز ریزگرد وجود داشت و این شرکت قادر نیست هر بار مقره‌ها را بشوید.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، یدالله حضرتی مدیرعامل برق اهواز گفت که بر اساس پژوهش ها مشخص شده است که در گرد و غبارهای جدید در استان میزان نمک بالا است و ترکیبات تازه‌ای وجود دارد که در تماس با رطوبت تبدیل به اسید می‌شوند و بر رسایی و توزیع برق تاثیر می گذارند.

به گفته مدیرعامل برق اهواز، در هشتم بهمن ماه میزان ریزگردها در اهواز ۱۰ هزار میکروگرم بر مترمکعب معادل ۷۰ برابر حد مجاز اعلام شد و با رطوبت ۹۷ درصد به ویژه در ۲۳ بهمن ماه خاک بر روی مقره‌های برق حالت چسبندگی پیدا کرد و به دنبال آن در برق رسانی مشکل ایجاد شد.

حضرتی گفته در سال ۹۵، در خوزستان ۲۳ روز ریزگرد وجود داشت و این شرکت قادر نیست هر بار مقره‌ها را بشوید.

مدیرعامل برق اهواز گفت تجهیزات عایق این شرکت برمبنای الگوی دستگاه‌های سنجش در شرایط آلودگی هوا به کار گرفته می‌شوند که غلظت بالاتر از ۱۰ هزار میکروگرم را سنجش نمی‌کنند.

غلظت آلودگی در روزهای بحرانی اهواز در ماه گذشته ۱۰ هزار میکروگرم اعلام شد اما به سبب محدودیت دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ممکن است میزان آلودگی هوا بیش از آماری باشد که دستگاه‌ها نشان می‌دادند.


بیشتر بخوانید

واقعیت‌های بدیل در هورالعظیم -کدام تصویر را باور می‌کنید؟

قطع آب و برق در ۱۱ شهر خوزستان

Share