Share

در سطح جهان ۱۳۰ میلیون دختر دسترسی به مدرسه و دانشگاه ندارند و به توسعه اقتصادی کشورهای خود نمی‌توانند کمک کنند.

دختربچه‌های زاغه‌ای در نایروبی، پایتخت کنیا

دختربچه‌های زاغه‌ای در نایروبی، پایتخت کنیا

این آمار را سازمان آمریکایی «وان» که به توسعه در جهان و مبارزه با فقر شدید می‌پردازد، با استفاده از داده‌های سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) روز دوشنبه ۶ مارس / ۱۶ اسفند منتشر کرد.

«وان» در گزارش خود گفته است که فقر در جهان بیشترین تأثیرات را بر زندگی زنان و دختران دارد و همزمان بیشترین نیروی بالقوه برای مبارزه با فقر را نیز زنان دارند.

به‌گفته «وان» دخترانی که به مدرسه نمی‌روند در معرض این خطر قرار دارند که یا در کودکی ازدواج کنند و یا زودتر بیمار شده و در جوانی بمیرند.

براساس این گزارش، دسترسی دختران به آموزش نه تنها تأثیر مثبتی بر زندگی خود آن‌ها دارد بلکه بر خانواده و کشورشان نیز چنین تأثیری می‌گذارد. از این رو سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش آموزش و همچنین اصلاحات در فقیرترین کشورهای جهان از ضرورت برخوردار است.

Share