Share

هشتم مارس، روز جهانی زن در نقاط مختلف جهان گرامی داشته شد. گزارشی تصویری از چگونگی برگزاری مراسم روز جهانی زن در کشورهای مختلف را ببینید.

بزرگداشت روز جهانی زن در مسکو
دانشجویان هندی در روز زن
دختران دانشجوی هندی
اهدا گل به زنان در مسکو
ساختمانی دولتی در شهر بیروت به مناسبت روز زن به رنگ صورتی در آمده است
در شهر ملبورن استرالیا چراغ های راهنمایی عبور از خط کشی عابر پیاده، به شکل زن در آمده شده است
اعتزاض زنان در شیکاگو
تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن در شیکاگو
تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن در حیدرآباد٬ هند
رقص زنان جوان هندی در بزرگداشت روز زن
تظاهرات ضد ترامپ در فیلیپین در روز جهانی زن

 

Share