Share

بر اساس یک رسم دیرین جشن نوروز کردستان از روستای تاریخی «پالنگان» شروع شد. مردم روستا با برگزاری این جشن به استقبال بهار می‌روند.

مشعلهایی که توسط جوانان از پائین روستا روشن شده بود، در داخل روستا گردانده می‌شود. اهالی روستا در نقاط بلند روستا آتش را روشن می‌کنند. مشعل‌ها به پشت روستا برده می‌شوند و در پایان مردم روستا به رقص و پایکوبی می‌پردازند. «پالنگان» یکی از روستاهای تاریخی شهرستان کامیاران استان کردستان است.

 

Share