Share

کارگران شهرداری رودبار جنوب که با میزان زیادی از معوقات مزدی رویارو هستند، در هفته گذشته سه روز در اعتصاب دست از کار کشیدند.

کارگران شهرداری رودبار جنوب

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، دست‌کم ۸۰ کارگر شهرداری رودبار جنوب و سازمان‌های وابسته به آن دارای معوقات مزدی از سال ۱۳۹۳ تا کنون هستند.

معوقات مزدی این کارگران شامل عدم پرداخت مزایای مزدی سال‌های ۹۳ تا ۹۵، عیدی سال جاری و سنوات و ذخیره مرخصی‌های سال‌های ۹۳ و ۹۴ می‌شوند. این کارگران همچنین بخشی از دستمزدهای سال جاری خود را هم دریافت نکرده‌اند.

اما وب‌سایت خبری شهرستان رودبار، «رودبار ما» در گزارشی این معوقات مزدی را از این هم بیشتر توصیف می‌کند. بنابراین گزارش، بخشی از ۸۰ کارگر اعتصابی در دو سال گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند. یک کارگر رفتگر شهرداری به رودبار ما گفته که «دوسال است حقوق نگرفته‌ام و گوشی برای شنیدن حرف‌هایم نیست. منتظر روزی هستیم که خداوند بین مظلومیت ما و ظلم شما قضاوت کند.»

کارگران شهرداری رودبار جنوب اما دغدغه‌های دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. در صورت‌جلسه مطالبات آنها «عدم تحویل لباس کار، کفش کار، ابزار کار و وسایل حفاظت فردی» که بنا به قانون کار برای رعایت ایمنی ضروری است، ذکر شده است.

پرسنل آتش‌نشانی این شهرداری نیز گفته‌اند که لباس کار و فرم آتش‌نشانی به آنها داده نشده، اضافه‌کاری آنها با وجود شیفت‌های ۲۴ ساعته پرداخت نشده، و حتی آموزش‌های تخصصی و ایمنی به کارکنان آتش‌نشانی نیز در کار نبوده است.

شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان قرار دارد.

Share