Share

معاون وزیر کشاورزی می‌گوید ایران در چند دهه گذشته حدود ۱٫۵ درجه سانتیگراد گرم‌تر شده است.

به گفته خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری «گرمایش زمین در جهان طی دهه‌های اخیر ۰٫۸ درجه بوده است و در ایران به ۱٫۵ درجه می‌رسد.»

این مقام وزارت کشاورزی کمبود آب و بیابان‌زایی را از جمله پیامدهای اصلی این افزایش دما می‌داند.

او با اشاره به روند تغییر اقلیم و گرمایش زمین گفته میزان سرانه گازکربنیک هم در ایران به ۹ تن در سال می‌رسد، اما میانگین جهانی حدود شش تن است. این درحالی است که میانگین بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است اما تبخیر در این کشور سه برابر میانگین جهانی.

او تلاش‌های جهانی برای مقابله با روند گرمایش زمین را ناکافی دانست و گفت در این زمینه یا باید از تولید و انتشار دی اکسید کربن کاست یا به فضاهای سبز اضافه کرد.

رئیس سازمان جنگل‌ها درباره توقف بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های شمال نیز گفت که این طرح از امسال شروع شده و سازمان جنگل‌ها ۱۵۰ هزار هکتار بهره‌برداری را کاهش داده است.


در همین زمینه

۴۲ واقعیت درباره تغییرات اقلیمی در ایران

Share