Share

در حاشیه شهر آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی در اثر ریزش تلی از زباله ده‌ها خانه زیر زباله‌ها مدفون شدند. در این حادثه دست‌کم ۴۶ نفر از حاشیه‌نشینان آدیس‌آبابا جان خود را از دست دادند.

ده‌ها نفر در پایتخت اتیوپی زیر انبوه زباله‌ها کشته شدند

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که بیشتر اشخاصی که در این حادثه کشته شدند، از راه جمع‌آوری زباله گذران می‌کردند.

شهردار آدیس‌آبابا به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشته‌شدگان اغلب زنان فقیر و کودکان کار بودند.

انبار زباله در «کوش» در حاشیه آدیس‌ آبابا

امدادگران حدس می‌زنند که بر تعداد کشته‌شدگان این حادثه اضافه شود.

انبار زباله «کوش» در حاشیه شهر آدیس آبابا چند سالی متوقف شده بود. اما به دلیل مخالفت کشاورزان با احداث انبار جدیدی برای زباله‌های شهری در زمین‌های زراعی اطراف، شهرداری آدیس آبابا مجدداً زباله‌ها را به این محل انتقال داد.

«کوش» در زبان محلی به معنای «کثیف» است.

دولت اتیوپی وعده داده که به زودی انبار زباله تازه‌ای در آدیس آبابا احداث می‌کند.

Share