Share

چگونه سالی بود سالی که در آخرین روزهای آن به سرمی‌بریم؟

در رسانه‌های دولتی هم خبرهای عمده حاکی از گسترش فقر و فساد و سوءمدیریت هستند. مسئله مسکن و معیشت مسئله اکثریت مردم ایران است. اقتصاد دچار رکودی است، رکودی که مرتضی ایمانی، استاد دانشگاه در یک سمینار میزان را بی‌سابقه در چهل سال گذشته می‌داند. مسائل زیست‌محیطی کشور هم به شدت نگران‌کننده شده‌اند.‌ تأثیر منفی آنها بر اقتصاد آشکار شده است. و مسئله همیشگی وضعیت حقوق بشر است که همچنان به گزارش «عاصمه جهانگیر» گزارشگرسازمان ملل در مورد ایران وخیم و نگران کننده است.

گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده و رسول نفیسی

برای بررسی رویدادهای مهم سال ۱۳۹۵ با دو کارشناس سیاسی، رضا تقی زاده و رسول نفیسی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم. با آنها این پرسش‌ها را در میان گذاشته‌ایم:

  • در یک کلام سال ۱۳۹۵ چگونه توصیف می‌کنید؟
  • در نظام حاکم چه رویدادهایی و روندهایی شاخص بودند؟
  • در جامعه، چه روندهایی، کنش‌هایی و واکنش‌هایی در سال ۱۳۹۵ چشمگیر به نظر می‌آمدند؟
  • به لحاظ سیاست خارجی ایران چه وضعی داشت، مخصوصا بر زمینه خاورمیانه و به نظر با رویدادهای این منطقه؟

 بشنوید:

در همین زمینه

۱۳۹۵: سال پلاسکو

Share