Share

سه بازیگر تئاتر با ظاهر «عمو نوروز»٬ «حاجی فیروز» و «سیاه» در خیابان‌های شیراز به استقبال نوروز رفتند. در این گزارش تصویری شاهد مراحل آماده شدن آنها برای این اجرای خیابانی هستیم.

 

 

Share