Share

مردم تبریز در حیاط بازار تاریخی امیر در این شهر به پیشواز «نوروز بایرامی» می‌روند. در این مراسم «تکم‌چی‌ها» با نواختن قطعات چوبی می‌رقصند، «سایاچی‌ها» به زبان ترکی نوروزخوانی می‌کنند و «عاشیق‌ها» هم با ساز آنها را همراهی می‌کنند. اشعار ترانه‌ها در مورد نوید آمدن بایرام یا همان عید است. این آیین هرسال یکی دو روز مانده به نوروز در حیاط بازار تاریخی امیر تبریز برگزار می‌شود.

Share