Share

در روزهای پایانی اسفند ماه دو داور مسابقات فوتبال در ایران به ظن تلاش برای هواپیماربایی چند ساعتی در فرودگاه بوشهر در بازداشت بوده‌اند. گزارش شده که وسایل مخصوص ارتباط داوران در زمین فوتبال (هدست‌ داوری) که در چمدان این دو داور بوده، زمینه این بازداشت آن‌ها را فراهم کرده است.

مأموران حراست فرودگاه بوشهر دو داور را به احتمال تلاش برای هواپیماربایی چند ساعت بازداشت کردند

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش کرده است که مأموران حراست فرودگاه بوشهر روز شنبه ۲۸ اسفند به این دو داور شک کرده‌اند و گمان کرده‌اند که آن‌ها قصد هواپیماربایی دارند.

مجتبی شجاعی، یکی از این داوران، به ایلنا گفته است که به دلیل یک اشتباه چند ساعت بازداشت بوده و از پرواز بوشهر به اصفهان جا مانده است.

به گفته او، هد‌ست‌های رادیویی داوری در داخل چمدان او و یک داور دیگر منجر به شک مأموران حراست به آنان شده و گمان کرده‌اند که موضوع هواپیما‌ربایی در میان است.

به دنبال این اتفاق که شامگاه جمعه رخ داده هیأت فوتبال بوشهر با حراست فرودگاه این شهر ارتباط گرفته و در نهایت پس از چند ساعت زمینه رفع بازداشت این دو داور فراهم شده است.

وسایل ارتباطی داوران در زمین فوتبال (هد‌ست داوری) شامل چهار گیرنده و چهار هدفون است که داور و کمک ‌داوران از طریق آن‌ها با هم در تماس هستند تا داور مسابقه بتواند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشد.

Share