Share

بازدید از موزه‌ها در روزهای نوروز طرفداران بسیاری پیدا کرده است. از جمله «موزه فرش ایران» که این روزها میزبان بازدیدکنندگان نوروزی است.

مجموعه «موزه فرش ایران» شامل با ارزش‌ترین نمونه‌های قالی ایران از قرن نهم هجری تا دوره معاصر است. این موزه بیش از ۱۳۰ تخته از شاه‌کارهای قالی ایران‌ را در خود جای داده است.

Share