Share

رشد اقتصادی دو رقمی تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته است.

کارشناسان می‌گویند که رشد اقتصادی ایران نفتی و غیراشتغال‌زا است.

به روایت آمارهای رسمی رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست سال گذشته از ۱۱ درصد عبور کرده و نرخ تورم به کمتر از هفت درصد تنزل یافته است. کارشناسان اقتصادی اما می‌گویند که این شاخص‌ها تاثیری در بهبود معیشت مردم نداشته است.

عباسعلی نورا مدرس اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی به خبرگزاری فارس گفت که اگرچه براساس آمار و ارقام تورم تک‌رقمی شده،اما مردم فقیرتر شده‌اند.

مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم رسمی اسفند را ۶.۸ درصد اعلام کرده است.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی نسبت درآمد به هزینه خانوارها کاهش یافته و نرخ تورم در سبد کالاهای اساسی و مصرفی مردم همچنان بالا است.

او رشد اقتصادی دو رقمی را ناشی از افزایش صادرات و قیمت نفت در سال ۹۵ دانست و افزود: سیاست تحریک تقاضا در ایران به خروج از رکود اقتصادی منجر نمی‌شود.

دولت حسن روحانی طی سه سال گذشته دو بار بسته سیاست‌های خروج از رکود را با محوریت افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضا در دستور کار قرار داده است.

نورا این سیاست‌ها را برای خروج از رکود اقتصادی بی‌ثمر دانست و گفت: «پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد نه تنها منجر به تحریک تقاضا نمی‌شود بلکه قدرت خرید را بیشتر کاهش می‌دهد و به رکود دامن می‌زند.»

در پیوند با همین موضوع احمد توکلی مدیرعامل سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت، رشد اقتصادی ۱۱ درصدی را «غیراشتغال‌زا» توصیف کرد و گفت که ۸۸ درصد رشد اقتصادی وابسته به نفت است.

او فساد اقتصادی را یکی از عوامل ناکارآمدی و افزایش هزینه تولید در ایران برشمرد و افزود: «فساد قدرت رقابت‌پذیری را کاهش می دهد، نابرابری درآمدها را تشدید می‌کند و نرخ رشد را کاهش و بیکاری را افزایش می‌دهد.»


در همین زمینه

یحیی آل‌اسحاق: سال ۹۶ مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود

Share