Share

هم‌زمان با نوروز بازی نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ایران، این بازی در برنامه نوروزگاه استان اصفهان گنجانده شده است.
بازی نمادین چوگان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فدراسیون چوگان، هیات چوگان استان اصفهان، هیات چوگان استان البرز و باشگاه نزاجا در میدان چوگان نقش جهان برگزار می‌شود. پیش از شروع بازی، چوگان‌بازان مسیر چهل‌ستون را به سمت میدان نقش جهان رژه رفتند.

بازی نمادین چوگان از تاریخ ۵ تا ۸ فروردین در میدان چوگان نقش جهان اصفهان اجرا می‌شود.

Share