Share

قلعه آقاخان لیراوی در روستای حصار از توابع شهرستان دیلم در استان بوشهر از سازه‌های گلی دوران قاجار است. این بنا در لیست آثار ملی ثبت‌شده و با این حال کسی از آن محافظت نمی‌کند و میراث فرهنگی هم برای ترمیم و حفاظت از بنا بودجه مشخص نکرده است.

آقاخان لیراوی از خان‌های محلی در زمان احمدشاه قاجار این قلعه را به‌عنوان خانه مسکونی خود ساخته است. در اندرونی زنان بودند و بیرون هم سربازان آقاخان. برای همین قلعه جنبی‌های معماری مسکونی و نظامی دوران قاجار را توأم باهم دارد.

این قلعه نمادی برای قدرت حکومت‌های محلی خوانین در اواخر سلطنت قاجار است.
لیراوی‌ها عشایر لر هستند. این خانه که قلعه نظامی هم هست، تلاش خان آنها برای ساکن شدن در جایی به‌غیراز چادرهاست.
قلعه در قطعه زمینی ۴ هکتاری ساخته شده است.
اندرونی آن ۱۵ اتاق و یک حمام خزینه دارد.
ستون‌ها را از چوب چندل ساخته‌اند اما در کل بنا سازه‌ای گلی است.
درون اندرونی قلعه
نمای بیرونی دیوار قلعه
پوشش سقف از بوریاست.
کسانی که بر دیوارهای بنا یادگاری می‌نویسند شاید ارزش تاریخی آن را ندانند.
تخریب دیوارها با یادگاری‌نویسی
میراث فرهنگی برای ترمیم و حفاظت بودجه ندارد و بنا را به حال خود رها کرده است.
در دوران اوج خود قلعه چهار برج نگهبانی داشته یکی‌شان کاملاً خراب شده‌اند.
سقف برج‌ها، محل نگهبانی سربازان بوده، داخل بنای برج هم زندان خان بوده.
Share