Share

شهر گرگان واقع در استان گلستان دارای آب و هوای معتدل است. استان گلستان با طبیعتی گوناگون و متنوع از استان‌های مهم ایران در زمینه کشاورزی به شمار می‌آید. این روزها با فرا رسیدن فصل بهار، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های میوه در این استان دوباره شکوفا و بارور شده‌اند و چشم‌اندازهای زیبایی را پدید آورده‌اند.

Share