Share

بارندگی‌های اخیر در استان فارس موجب پرآب شدن دوباره دریاچه‌ها و تالاب‌ها در این استان شده است. به همین دلیل شمار زیادی از فلامینگوها به این مناطق مهاجرت کرده‌اند. مرداب‌های ساحلی کم عمق، سواحل گِلی، مانداب‌های حاصل از طغیان دریاچه‌ها و باتلاق‌ها از مهم‌ترین زیستگاه‌های فلامینگوها است .

Share