Share

حجم ذخیره آب سدهای استان گلستان از ابتدای مهر (ابتدای سال آبی) تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

عکس: سد کوثر- با وجود کاهش آبگیری قرار است ۱۴ سد دیگر نیز در این استان گلستان بهره‌برداری شود

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، در طی این مدت بارش باران نیز ۲۹ درصد در مقایسه با شش ماهه نخست سال آبی گذشته کمتر شده.

بارش باران از ابتدای مهر تا کنون نیز به نسبت دوره دراز مدت ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در حال حاضر کمتر از نصف ظرفیت سدهای استان گلستان، یعنی حدود ۴۲ درصد پر از آب است که کاهشی ۱۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

علی نظری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفته «سد کوثر ۳۹ درصد، سد بوستان ۱۰ درصد، گلستان ۲۱.۵ درصد و سد وشمگیر ۵۲ درصد کاهش آبگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.»

با وجود کاهش آبگیری در سدهای گلستان، به زودی قرار است ۱۴ سد مخزنی بزرگ دیگر نیز در این استان بهره‌برداری شود.

اکنون در آستانه فصل کشت، شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کشاورزان استان خواست تا به توصیه کارشناسان در مدیریت مصرف آب توجه کنند.

بسیاری از مردم استان گلستان از طریق کشاورزی و دامپروری امرار معاش می‌کنند.

Share