Share

شرکت «ارتباطات زیرساخت» میزان مکالمات تلفنی خارج از کشور ایرانیان در سال ۹۵ را اعلام کرده است: بیش از ۱.۵ میلیارد دقیقه.

شرکت ارتباطات زیرساخت

از این میان ۵۹۶ میلیون دقیقه ایرانیان مقیم خارج از کشور با بستگان و هموطنانشان در داخل ایران تلفنی صحبت کرده‌اند.

هنگام تحویل سال میزان مکالمات تلفنی اوج گرفته و به بیش از پنج میلیون دقیقه رسیده است.

بیشترین تماس با کشورهای امارات، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آلمان و کانادا و آمریکا بوده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در زمینه تأمین زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات ایران فعالیت می‌کند.

Share