Share

درخت اقاقیا، درختى با گل‌های آویز بنفش و سفید است. این درخت از جمله درختان مقاومی است که به منظور زیبا سازی فضای سبز و کنترل فرسایش خاک و احیای اراضی کشت می‌شود. درخت اقاقیا می‌تواند مشکل کمبود نیتروژن خاک را نیز برطرف کند. در این روزهای بهاری گل‌های اقاقیا در گوشه و کنار شهر تهران به ویژه در محله‌های قدیمی‌تر خودنمایی می‌کنند.

Share