Share

به‌ تازگی شیرهای آفریقایی باغ وحش بابلسر صاحب سه توله شدند. دو قلاده از این توله‌ها ماده و یکی از آنها نر است. قرار است این توله شیرها با مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست به یک متقاضی در خارج از کشور فروخته شوند.

تعداد شیرهای آفریقایی رو به کاهش است چراکه آنها جای دیگری برای زندگی ندارند. جمعیت آفریقا روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بخش‌هایی از حیات‌وحش که شیرها در آنجا غذای خود را شکار می‌کنند به چراگاه تبدیل شده است. درنتیجه، شکار کمتری برای آنها وجود دارد و شیرها بر اثر کمبود غذا با خطر مرگ روبه‌رو هستند.

Share