Share

بهار امسال مانند سال‌های گذشته جشنواره گل‌های پیازی در بوستان ملت شهر مشهد برگزار شد. در این جشنواره بیش از ۱۰ میلیون بوته گل کاشته شده است. بیش از ۳۲۰ هزار از این گل‌ها پیازی هستند.

 

Share